O NÁS » HISTÓRIA
História

Spoločnosť PARAPETROL vznikla v roku 1995 s názvom PARAMO Slovakia, s.r.o. ako dcérska firma českej rafinérie PARAMO a.s. Pardubice. V roku 1998 sa transformovala na akciovú spoločnosť a v roku 2001 v súvislosti s privatizáciou materskej spoločnosti sa osamostatnila a zmenila názov na PARAPETROL a.s..

Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá distribúciou  výrobkov spoločnosti PARAMO a.s. na slovenkom trhu ako aj poradenstvom k týmto výrobkom. Jedná sa o asfaltové hydroizolačné výrobky ako sú hlavne asfaltové penetráky, asfaltové laky, tmely a suspenzie a o minerálne a syntetické oleje pre motoristov, priemysel a poľnohospodárov. Spoločnosť dodáva motorové a prevodové  oleje, hydraulické oleje, ložiskové oleje, obrábacie kvapaliny atď..

 

Spoločnosť PARAPETROL a.s. v roku 1998 rozíširila svoj sortiment o asfaltové hydroizolačné pásy a v roku 2002 o suché omietkové zmesi.

Zjg2MDY5Yj